04

Filtreleme sistemleri

Üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan atıklar için filtrasyon ve kompaktör merkezleri geliştiriyoruz.

Tedarik ettiğimiz üretim prosesleri, oluşan atıkların sıkıştırıldığı filtrasyon tesisleri gerektirmektedir..

Teknolojik hava temizliği için en verimli sistem 100.000 m3/h hava debisine kadar filtrasyon kapasitelerine sahip DÖNER FİLTRE’dir. Hava ile birlikte kısa lifleri, tozu ve mikro tozu taşıyan tüm teknolojik havalar birleşir. Döner Filtre, bu kirliliğin ayrılmasından ve sıkıştırılmasından, odaya temiz havanın geri verilmesinden sorumludur.

Temel bir alternatif olarak, STATİK FİLTRE KULELERİ, kendi kendini temizleme kapasitesi olmayan, manuel atık toplama ile tedarik ediyoruz.