Kendinden ayarlı Besleme CNA

Vatka oluşumu

Hava tezgahını (Airlay) besleyen yüksek hassasiyetli kule. Sadece boylamasına değil, aynı zamanda enlemeseine de beslemede daha fazla homojenliği garanti etmek için elyafın düzenlendiği birkaç enine bölmeye sahiptir.

Bir yük hücresi (loadcell) sistemi, bu besleme kulesinden çıkan elyaf vatkası ağırlığının sabit olmasını sağlar.